Halmstad

Batterilagring Halmstad

Tjäna pengar genom att balansera det svenska elnätet

Skaffa batterilagring i Halmstad – optimera din energianvändning

Med batterilaring kan du säkerställa att du utnyttjar dina energiresurser optimalt och bidrar till att skapa ett fullständigt förnybart energisystem med 100% ren energi.

Oberoende om du har solceller installerat eller inte och oavsett om du är privatperson, en bostadsrättsförening eller ett företag.

Så funkar det

Med batterilagring till dina solceller kan du effektivt spara överskottsel för användning när solcellerna inte är aktiva eller för att sälja överskottsel till elnätet.

På så sätt kan du maximera din användning av solenergi och minska din klimatpåverkan. Genom att koppla ett batteri till dina solceller blir du mer självförsörjande på el och kan även bidra till en jämnare belastning på elnätet.

Innan du investerar

Innan du investerar i batterilagring är det viktigt att analysera din elförbrukning och ditt användningsmönster för att avgöra om det är en lönsam investering för dig. Dessutom kan det vara fördelaktigt att dra nytta av det statliga gröna skatteavdraget för installationen av solcellsbatterier.

Batterilagring, så funkar det

Det finns flera olika alternativ för stödtjänster

Här är några av de som vi kan rekommendera i Halmstad:

Välj rätt företag i batterilagring: Halmstad som kan hjälpa dig att välja rätt produkter

När du väljer utrustning för batterilagring är det viktigt att anlita ett kunnigt företag som kan hjälpa dig att välja rätt produkter och genomföra installationen på ett säkert sätt.
Det finns olika alternativ för batterilagring, som erbjuder olika fördelar och möjligheter för att möta dina behov.

Fyll i dina uppgifter så kommer ett av våra partnerföretag kontakta dig för att gå igenom ert behov och vilken lösning som passar bäst för just dig.

Nedan hittar ni mer info om ett av alternativen, CheckWatt

Bor du i Halmstad och funderar du på att investera i och ansluta ett batterilager till CheckWatts nätverk?

Det är viktigt att förstå den potentiella avkastningen från en sådan investering.

Vi har sammanställt information för att ger dig en översikt över den ersättning som CheckWatt erbjuder dig i Halmstad för att integrera ditt batterilager med deras system.

Genom att tillgängliggöra ditt batterilager för CheckWatt, som i sin tur hjälper till med att balansera det svenska elnätet, erhåller du en ersättning. Ditt batteri utnyttjas för att avlasta nätet under perioder av hög efterfrågan och laddas när efterfrågan är lägre – och detta sker helt automatiskt. För denna service betalar Svenska kraftnät en summa till CheckWatt, som sedan vidarebefordrar en del av dessa medel till dig.

CheckWatt distribuerar ersättningen månatligen, med en fördröjning på 45 dagar efter månadens slut.

Intressant är att du får betalt även om ditt batteri inte aktivt har använts, så länge det är tillgängligt för utlåning till nätet. Det innebär att du har en chans att tjäna pengar på ditt batterilager med minimal risk.

Den specifika ersättning du kan förvänta dig baseras på olika parametrar, med din batterilagrets kapacitet som den mest avgörande. Ersättningen är proportionell mot lagrets kapacitet – ett större batteri ger högre intäkter. Till exempel kan ett batteri på 10 kW ge en uppskattad årlig ersättning på omkring 34 680 kr för år 2023, en siffra som är baserad på tidigare marknadspriser. Även om detta ger en indikation på tidigare avkastning, kan marknadspriserna variera och framtida resultat är inte garanterade.

5 kW: Cirka 17 340 kr
10 kW: Cirka 34 680 kr
15 kW: Cirka Cirka 52 020 kr
Och så vidare, upp till: 200 kW

Generellt sett kan investeringen i ett batterilager vara återbetald inom cirka 1,5 år efter anslutning till CheckWatt, baserat på nuvarande förhållanden.

Då Svenska kraftnät kontinuerligt ökar sin budget för balanstjänster, presenterar batterilager en attraktiv investeringsmöjlighet för både privatpersoner och företag.

Vad är Currently från CheckWatt?

Currently är en innovativ tjänst från CheckWatt som integrerar och styr flexibla energiresurser såsom batterilager, solpaneler, vindkraftverk och elbilsladdare för att leverera stödtjänster till Svenska kraftnät.

Denna samordning bidrar till stabiliteten i elnätet genom att säkerställa balans och rätt frekvens. Användare kan ekonomiskt gynnas genom att ansluta sina energiresurser till denna plattform och därmed maximera lönsamheten samtidigt som de bidrar till ett mer hållbart och effektivt energisystem.

Installera solcellsbatteri, få pris direkt

Vad kostar det att använda Currently?

Avgiften för att använda Currently beror på hur mycket intäkter tjänsten genererar för dig; CheckWatt tar en procentandel av dessa intäkter.

För ytterligare detaljer, vänligen konsultera en samarbetspartner eller installatör till CheckWatt

› CheckWatts samarbetspartners och installatörer

› Vilka elhandelsbolag är kompatibla med CheckWatt?

Vad är EnergyinBalance?

EnergyInBalance utgör en plattform designad för att presentera energirelaterad data hämtad från varierade ursprung såsom elräkningar, solcellsinstallationer, batterilager, anslutningar till elnätet och mer.

Den syftar till att tillhandahålla en lättöverskådlig sammanställning över elkonsumtion och elproduktion för användaren.

Energyinbalance finns både som app och som webbsida.

Är det möjligt att erhålla skatteavdrag på 60 öre per kilowattimme för den elektricitet som mitt batteri levererar tillbaka till elnätet, eller är det bara för den el som används i stödtjänster?

Skatteavdraget gäller uteslutande för direkt genererad förnybar elektricitet.

Dock är det tillåtet att göra en avräkning för energiskatt på 46 öre, inklusive moms, för den el som säljs tillbaka till nätet från batteriet, eftersom den enbart har lagrats snarare än förbrukats.

Man kan tex använda EnergyInBalance som är en app för att utröna mängden kilowattimmar man har sålt från solenergisystemet och batteriet separat.

Vem står för kostnaden för att ladda batteriet när det används för att tillhandahålla stödtjänster?

Den elektricitet som används för att ladda och urladda batteriet under stödtjänster hanteras genom vanliga transaktioner av köp och försäljning av elenergi via ditt elhandelsföretag och elnätsföretag.

De kostnader som uppstår i samband med att tillhandahålla stödtjänster är i det stora hela obetydliga.

På vilket sätt kan lagring i batterier vara till nytta för eldistributionssystem?

Energilagring i batterier kan lösa både lokala utmaningar som uppstår vid nätbelastning och flaskhalsar samt bidra till att hantera mer systemomfattande problem såsom avvikelser i nätfrekvensen.

Batterier kan extremt snabbt ställa om för att bidra till frekvensregleringen, tack vare deras förmåga att reagera nästan omedelbart på kommandon om jämfört med konventionella kraftverk. Därför är batterier särskilt väl anpassade för sådana regleruppgifter.

Skaffa batterilagring
Utan köptvång, snabb återkoppling!

Bara ett knapptryck ifrån att få ditt pris, samtidigt som du gör en insats för en bättre framtid.